NOU sòti Bawbad

Mwen é Lik, nou sòti rété Bawbad, pannan on simenn, pou nou té pawtisipé adan on konférans ki nonmé « Islands in Between». An vérité nou pwofité pou té konnèt myé péyi -la.

Nou rivé Bawbad douvan jou, lè 2 novanm, koté dézè é dimi « A.M », paskè la LIAT té ni onlo rèta. Evidaman, rivé an mitan lannwit adan on péyi, apa méyè mannyè pouw pé dékouvè sa ki ni alantou a-w. On dòt koté, sa ka fè-w konpwann adan on bat zyé, ki jan péyi-la kléré, ki jan kaz a moun simé asi téritwa a péyi-la épi kijan lé batiman pozé asi tè a péyi-la. Sa ja ka pòté on lidé ba-w asi mannyè dévlopman mondyalizé sizé an péyi-la. Annou yenki di, pou bonn é érèz rivé an nou a Bawbad, nou trapé vit fè on lidé konm kwa, péyi la pito « dévlopé ».

Nou lojé adan on lotèl a « Sunset Crest » (St. James) asi koté anba van, solèy kouchan dannò a péyi-la. Sé on zòn ola tini yonn-dé monn ; fò pa palé montangn. Sépoulosdonk, nou pa té lwen a « Cave Hill University », on bèl sité pou jennès apwann konnèt é konpwann.

Pwèmyé jouné la nou a-y fè on lantou a Bridgetown é nou pwofité pou té vizité « Parliament » a yo. Nou té pé dékouvè plizyè èspozisyon asi vi a nonm an péyi-la é mannyè yo ka vwè nésans a Bawbad a jòdijou. Sa ki fwapé mwen sé kontinwité yo ka fè antrè lépok kolonyal é lépok pos-kolonyal. Sé pousa an ka kwè yo planté douvan lantrè a sal pwensipal la, dé figi : on fig a Nèg é yonn a Blan, fas-a-fas ka kadré pòt lantré-la. Sosyété-la an konstriksyon. Yo mété douvan valè a kouraj, valè a détewminasyon, valè a angajman, valè a krikèt, valè spirityèl kèlkè swa fom rèlijyon sa ka pwan aka lé nom é fanm ki konstrui péyi-la. Tousa pwézanté èvè vi a dé moun ka sèvi senbòl a péyi-la. Pwèmyé « Parliament » a yo monté an lanné 1654. Sé té tan ola an Langlètè konba va antrè moun ki pou Cromwell é dot ki kont li. Lé koloni sé zévan pou tousa ki ni poblèm an rèlijyon ouben an òwganizasyon politik é sosyal.

Konférans « Islands in Between», té pwévwa rousouvwè moun Létazini, Gwadloup, Matinik, Pòto-Riko, Trinidad, Bannzil Vyèwj é dòt ankò. Lè 2 oswa adan on kontré pou bokanté, tout moun vini, palé, bwè, manjé ansanm. Sé la an kontré Max, on Gwadloupéyen ka fè lékòl an linivewsité Matinik.

Landèmen, tout lajouné, adan plizyè « panèl » lang komansé fè lafimé : anglé siwtou, pannyòl, fwansé, kréyòl… pou èspliké, démontré kontèl sosyété Karayib-la vivan-vivan. Antrè lè mewkrèdi 2 é lè sanmdi 5 novanm 2016, mi sé konsa bokantaj pawòl fèt asi sosyété a lilèt Karayib épi bout asi on tèm : ki jan sosyété Bawbad ka viv jòdi poblèm a jénnès, poblèm a édikasyon é fowmasyon…?

Lé kontré té plen piman. Sé konsa èvè Karl, on Bawbadyen, pwofésè istwa, nou vizité on bon détwa koté, kontèl falèz an dannò, distilri … , « Tower Hill », lizinn a koton koté Senjòj… Nou pasé vwè on kouzen a-y é la nou dékolé èvè sa yo kriyé on ponch bawbadyen ; èvè glason adan-y sa ka sanm on ponch matiniken. Dayè, mwen apwann ki té ni onlo léchanj antrè Bawbad é Matinik jiskoté lé lanné 1960. On jou Karl té an Matinik aka dé béké é on kout kréyòl chapé an bouch a-y. I enki santi on kalòt rivé an figi a-y, « Bla…wwww ! » Sé madanm-la an kaz la ki woupwan-y kon sa : « Ce n’est pas une langue de civilisé, mon garçon ! »

Pannan déotwa jou nou sòti langanné, diskité asi kréyol… Sé pou di-w, la vi ka maché kochi ! On pawòl ki vré jòdi pé byen vin fo dèmen !

Publicité

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s